Toodete tagastamise tingimused

 1. Kliendil on õigus toodetest taganeda 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.
 2. Kui toodete kättesaamisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada ka AS LTT  klienditeenindust 6 066 500; või saata info ltt@ltt.ee Klienditeenindus töötab E-R kella 9.00-17.00
 3. Kliendil on õigus toodetest taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Kuna tegemist on osaliselt kergesti purunevate toodetega, siis tuleb kauba pakend avada ettevaatlikult ning pakendit lõhkumata. Juhul, kui klient on tagastatavaid tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on AS-il LTT õigus keelduda tagasivõtust.
 4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: lae alla taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile epood@ltt.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 5. Peale avalduse saabumist võtame kliendiga ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul  ja lepime kokku kauba lattu tagastamise protsessi. Kauba tagastusega seotud kulud katab AS LTT juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
 6. Tagasimaksed teostab AS LTT 14 tööpäeva jooksul alates kauba taganemise avalduse laekumisest. Tagasimaksed tehakse kliendi arvelduskontole, mille klient esitab kauba tagastamise avalduse täitmisel.
 7. Klient kohustub AS-I LTT  teavitama toodete mittevastavusest esimesel võimalusel selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
 8. AS LTT  vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel
 9. AS LTT ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest
 10. AS LTTei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
 11. Kui ostja ja AS LTT ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 12. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.